REKISTERISELOSTE


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 3.1.2011

Asiakasrekisteritietojen tarkistuslomake

1. Rekisterinpitäjä Nimi: HR Solutions Oy (HR Solutions)
Yhteystiedot:
Hämeentie 68 c. 2 kerros
00550 HELSINKI
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi: Yasmine Harkimo-Lagerström
Yhteystiedot:
Hämeentie 68 c. 2 kerros
00550 HELSINKI
puh. +358 (0)40 5955 511
3. Rekisterin nimi HR Solutionsin Internet-palvelujen asiakastietorekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Asiakastietojen ylläpito rekrytointia ja asiakassuhteiden hoitoa varten.
5. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot, asiakkaan henkilötunnus, asiakkaan asiakashistoria.
6. Säännönmukaiset tietolähteet -Asiakkaan ilmoittamat tiedot

-Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta HR Solutionsin ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.